Jsme členem Svazu průmyslu a dopravy ČR

V dubnu 2024 se stal TAKTIK členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Členství ve Svazu navazuje na aktivní účasti CEO firmy TAKTIK Petra Belatky na několika misích, které Svaz průmyslu a dopravy organizuje. Možnost zúčastnit se a podílet se na obchodních misích (na Taiwan, do Jižní Koreje, Japonska, Indie, Austrálie, ale i po Evropě) přinesla nejen nové kontakty a obchodní partnery v uvedených zemích, ale i navázání nových kontaktů a přátelství se zástupci tuzemských firem a organizátory zahraničních misí. To logicky vedlo i k rozhodnutí stát se členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a podílet se tak na možnosti prosazování společných zájmů členů při přípravě pozic České republiky pro jednání s evropskými institucemi i uplatňování požadavků na zlepšení podmínek podnikání při přípravě a změnách legislativy při jednání s ministerstvy a dalšími státními institucemi. Prostřednictvím aktivní účasti v expertním týmu pro digitalizaci ekonomiky bude TAKTIK nápomocen při jednáních v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitalizaci.