O nás

Jsme moderní a dynamická IT firma se zaměřením na hyperkonvergovanou infrastrukturu, bezpečnost, archivaci, životní cyklus dat a optimalizaci datových center.

Specializujeme se na netradiční a novátorská řešení, která Vám – našim zákazníkům – přináší velkou přidanou hodnotu při maximálním využití vynaložených prostředků.

V našem týmu jsou profesionálové z oblasti IT s dlouholetými (10+) a prokazatelnými zkušenostmi. Kromě obchodní a technické podpory máme vlastní technické zázemí, které svým zákazníkům rádi zapůjčíme či pomůžeme s pilotními projekty.

map.png

Jsme členem AFCEA

  

afcea_logo.png

     

Jsme členem české pobočky AFCEA (Armed Forces and Electronics Association). AFCEA International byla založena v roce 1946, jedná se o neziskovou, dobrovolnickou, členskou asociaci, která slouží armádě, centrální správě, průmyslu i akademické obci jako fórum pro rozvoj odborných znalostí v oblasti komunikací, informačních technologií a globální bezpečnosti.

Jsme členem Svazu průmyslu a dopravy ČR

     

logo_svaz3.png

     

Jsme členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice a mimo jiné hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

Máme certifikaci ISO/IEC 27001:2013

  

cz_iso_certifikat_taktik_lowq.jpg

 

 

Jsme certifikování na Systém managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013 pro "poskytování komplexních služeb v oblasti IT".

Podporujeme

   

cz_evc_logo_rgb.svg

   

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící svobodu a suverenitu. Chrání liberální demokracii, právní stát a transatlantické spojenectví Česka. Pomáhá bránit Evropu zejména před nepřátelským vlivem Ruska a Číny. Více informací naleznete na stránkách www.europeanvalues.cz

logo_spolek-web.png

Spolek Vladimíra Vochoče je nezisková organizace pomáhající rodinám a dětem s autismem. Navazují na odkaz Vladimíra Vochoče, který za války pomohl zachránit tisíce životů (získal ocenění Spravedlivý mezi národy) a sám měl autistickou dceru, se kterou mu nikdo nepomohl. Konkrétním cílem spolku je to, aby svět byl lepším místem pro osoby s autismem a jejich rodiny ve všech směrech. Spolu s nimi chceme pomoci tomu, aby osoby s poruchami autistického spektra měli odpovídající péči, možnost se adekvátně vzdělávat, solidní zázemí a důstojný život. Více informací naleznete na stránkách www.vladimirvochoc.cz