Kompletní servis

Pro všechna nabízená řešení nabízíme kompletní služby již od prvotní analýzy. Našim zákazníkům nasloucháme a společně s nimi vybereme ideální řešení tak, aby splnilo jejich potřeby při vynaložení co nejmenších nákladů. Každý zákazník je jedinečný a stejně tak jsou unikátní i jeho požadavky. Pro jednoho zákazníka je jediným kritériem cena, zatímco pro druhého to může být pouze výpočetní výkon nebo kapacita. Většina projektů je ale mnohem složitější a související požadavky pestřejší. Proto je naším cílem společně s vámi – naším zákazníkem, zjistit co nejvíce informací. Cílem je aby vybrané řešení bylo pro vás právě tím nejlepším.

Po analýze požadavků vybereme ideální technické řešení, navrhneme jeho architekturu i konfiguraci pro daný účel. Při návrhu bereme v potaz všechny technické, finanční i doplňující faktory. Můžete si tak být jisti, že nové řešení bude splňovat výkonnostní parametry, nároky na kompatibilitu s vaším současným systémem a hlavně finanční kritéria, oblíbené TCO a ROI indikátory.

Jsme přesvědčeni o kvalitách nabízených řešení a proto pro vás rádi připravíme POC (Proof Of Concept). Tak si můžete zcela bez rizik ověřit kvality navrhovaného řešení přímo ve vašem prostředí a na vašich datech. Servis by pak nebyl kompletní bez nadstandardní poprodejní podpory, na kterou jsme právem pyšní.

Nabízíme také operativní leasing IT technologií ve spolupráci se společností CSI Leasing, Inc. Tento způsob pořízení technologií pomáhá optimalizovat rozpočet a zvyšovat efektivitu využívání výpočetní techniky po celou dobu jejího životního cyklu. Navíc pokud je vše uděláno správně náklady na leasing budou nižší než při vlastnictví, vyřešíme recyklaci HW včetně certifikované likvidace dat a umožňujeme i v průběhu leasingu provádět změny.