Kompletní servis

Pro všechna nabízená řešení nabízíme kompletní služby již od prvotní analýzy. Našim zákazníkům nasloucháme a společně s nimi vybereme ideální řešení tak, aby splnilo jejich potřeby při vynaložení co nejmenších nákladů. Každý zákazník je jedinečný a stejně tak jsou unikátní i jeho požadavky. Pro jednoho zákazníka je jediným kritériem cena, zatímco pro druhého to může být pouze výpočetní výkon nebo kapacita. Většina projektů je ale mnohem složitější a související požadavky pestřejší. Proto je naším cílem společně s vámi – naším zákazníkem, zjistit co nejvíce informací. Cílem je aby vybrané řešení bylo pro vás právě tím nejlepším.

Po analýze požadavků vybereme ideální technické řešení, navrhneme jeho architekturu i konfiguraci pro daný účel. Při návrhu bereme v potaz všechny technické, finanční i doplňující faktory. Můžete si tak být jisti, že nové řešení bude splňovat výkonnostní parametry, nároky na kompatibilitu s vaším současným systémem a hlavně finanční kritéria, oblíbené TCO a ROI indikátory.

Jsme přesvědčeni o kvalitách nabízených řešení a proto pro vás rádi připravíme POC (Proof Of Concept). Tak si můžete zcela bez rizik ověřit kvality navrhovaného řešení přímo ve vašem prostředí a na vašich datech. Servis by pak nebyl kompletní bez nadstandardní poprodejní podpory, na kterou jsme právem pyšní.