Změna právní formy

Dovolte, abychom Vám oznámili, že naše společnost k 17.3.2023 mění svou právní formu, a to ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost

Veškeré smluvní vztahy zůstávají bez jakýchkoliv úprav v platnosti a není třeba tyto smluvní vztahy vzhledem ke změně právní formy měnit. Stejně tak zůstávají beze změny veškeré kontaktní a identifikační údaje s výjimkou názvu, který je nově TAKTIK, a.s. 

V případě, že byste potřebovali jakékoliv doplňující informace ke změně právní formy neváhejte nás kontaktovat.