Nutanix téměř o polovinu úspornější než třívrstvá infrastruktura

 

Spotřeba datacentra byla velkým tématem již dříve, ať už kvůli ekologickému přesvědčení nebo z pragmatického ekonomického pohledu. Vzhledem ke skokovému nárůstu cen energií je to nyní ale zásadní rozhodovací faktor pro všechny provozovatele a uživatele infrastruktury.

Hyperkonvergovaná infrastruktura Nutanix v ohledu efektivity nabízí extrémně zajímavé výsledky a srovnání na konkrétním zákaznickém případě ukazuje téměř poloviční úsporu. Výkon obou porovnávaných řešení je srovnatelný, narozdíl od energetické náročnosti (a nároků na správu, rozšiřitelnosti, univerzálnosti, komplexního přístupu k zabezpečení...). Při současných cenách elektřiny znamená rozdíl ve spotřebě obou variant více než 250 tisíc korun ročně, a to je třeba navíc spotřebované watty ještě uchladit! Tento reálný případ není ani zdaleka zaplněný jeden rack, kolik se asi dá nasazením HCI ušetřit při naplnění celé uličky v datacentru?!

Galerie