Hyperkonvergovaná infrastruktura ve FN Motol

Případová studie

Ve Fakultní nemocnici v Motole bylo do rutinního provozu uvedeno řešení využívající hyperkonvergovanou infrastrukturu Nutanix. Cílem bylo zajištění vysoké dostupnosti pro systém PACS při současném navýšení výkonu, kapacity i funkcionality. Implementace a testování probíhaly dle plánu, instalovat jsme začali na podzim 2019 a začátkem března 2020 byl systém připraven pro nasazení SW řešení PACS. Pro koncové uživatele, v tomto případě zejména doktory a specialisty, to znamená značné zrychlení a širší možnosti práce s obrazovými daty. Pro řízení IT je pak přínosem zjednodušení díky jednotné správě infrastruktury i aplikací a také eliminace rizika výpadku služby. Jak se implementace povedla komentuje Vedoucí OIS FN Motol Martin Voříšek.

Video je umístěno i na našem Youtube kanále a v případě zájmu je možné u něj zapnout anglické titulky.