POC v podání TAKTIKu

Jak si lze vyzkoušet naše technologie

 

Pro mnoho našich zákazníků hraje proof of concept (POC) zcela zásadní rozhodovací roli při výběru řešení nejen pro datacentra. Co to POC vlastně je, co obnáší, a proč by vás mělo zajímat, vám nastíníme v dnešním článku.

Takzvané péócéčko nemá ani smysl překládat, protože zkratka se úspěšně zažila jako označení pro proces ověření technologie pro dané nasazení. V našem portfoliu máme řešení sice vždy špičková, ale občas také zatím ne masivně rozšířená na našem trhu. Proto je POC častou a běžnou součástí projektů, které pro naše zákazníky řešíme. Děláme je rádi, protože nabízeným technologiím naprosto věříme a zákazník se ve svém prostředí přesvědčí o jejich kvalitách i vhodnosti právě pro jeho potřeby nasazení.

Kdy je POC vhodné

poc_2.jpg

Dnes se zaměřím specificky na dvě nejčastěji ověřované technologie – hyperkonvergovanou infrastrukturu Nutanix a deduplikační appliance ExaGrid. Obdobné principy ale platí i u ostatních technologií, jako jsou bezpečnostní řešení Attivo Networks, firewally Palo Alto Networks a další. Na začátku každého správného POC stojí vždy potřeba ze strany zákazníka. Nejčastěji to bývá konec životnosti stávajícího systému, blížící se termín obnovy maintenance, docházející kapacita úložistě či nedostatečný výkon nebo samozřejmě rozjíždění nového projektu, který vyžaduje pro svůj běh infrastrukturní zdroje. V této nejdůležitější fázi je zásadní vzájemná komunikace a identifikace opravdových potřeb. Tato fáze je opravdu klíčová, protože je třeba najít optimální řešení z pohledu technického, ale samozřejmě i finančního.

Pomůžeme odhalit reálné potřeby

Velmi často se setkáváme se situací, kdy zákazník určí na startu parametry na základě zkušeností s tradiční infrastrukturou či legacy řešením. V tu chvíli je důležité zaměřit se opravdu na požadované reálné parametry provozované služby (a dalších souvisejících systémů) místo leckdy zavádějících čistě technických požadavků například na IOPS nebo hrubou kapacitu. Jako příklad uvedu vývoj u jednoho zákazníka, který začal požadavkem na all-flash pole s jasně danou kapacitou. Během půlhodiny jsme se zákazníkem zjistili, že kromě pole ho čeká i obnova obslužných serverů a vzhledem k povaze zátěže je pro něj řešení postavené na hyperkonvergované infrastruktuře tím pravým. Hybridní cluster Nutanixu mu poskytnul více než dostatečnou flash vrstvu, navrch získal vítanou diskovou kapacitu rotačních disků, řešení odolné proti výpadku, konsolidaci virtuálního prostředí do jednoho celku a jako jeden z dalších bonusů se mu uvolnil téměř celý jeden rack. A to vše za cenu nižší než původně požadované flash pole – které bychom samozřejmě uměli také dodat.

poc_3.jpg

Praktický postup POC

poc_4.jpg

Když spolu s naším zákazníkem - vámi vybereme vhodné řešení a určíme si parametry a cíle testování, je čas na samotné POC. Tedy zapůjčení HW i SW technologie typicky na jeden měsíc až dva. Vždy se snažíme zajistit HW v konfiguraci, kapacitě a výkonu, který je ideální pro výsledné nasazení u vás. Chceme tím předejít zklamání, pokud si otestujete naddimenzovaný systém a následné nasazení bude s výkonem výrazně níže. Obdobně nechceme demonstrovat technologii na dvě generace starém boxu na konci své životnosti. Logistika kolem zajištění hardwaru jde plně na náš vrub a stejně tak rádi řešení zakomponujeme do vašeho produkčního či testovacího prostředí. Během POC vám pak pomůžeme s konfigurací, testováním a vyhodnocením.

Proč POC?

A proč vlastně věnovat čas POC kromě faktoru získání důvěry v technologii i nás jako dodavatele? Prakticky při každém POC narazíme na nějaké překvapení, o kterém neměl zákazník ani tušení. Může jít o pozitivní překvapení typu výrazného snížení požadovaných parametrů díky povaze zátěže (velmi častý jev u testování hyperkonvergované infrastruktury), možnost použití i pro jiné účely - aplikace, zlepšení parametrů provozované služby nebo například zjištění nadstandardního deduplikačního poměru záloh. Negativní zjištění se mohou týkat třeba nalezení úzkého hrdla v současné síťové infrastruktuře, které zásadním způsobem degraduje jakýkoliv připojený systém. Tak či onak, výsledkem je vždy potvrzení nebo upravení sizingu-konfigurace, a hlavně lze prakticky eliminovat překvapení při vlastním nasazení technologie do ostrého provozu a s tím související náklady či obtíže.

Čeká vaše datacentrum milník v podobě obměny HW nebo rozšíření kapacity, narážíte na výpočetní či kapacitní limity nebo jste například akvizicí získali systémy, kterým musíte zajistit adekvátní infrastrukturu? Určitě nás neváhejte kontaktovat a my vám vybereme optimální řešení i s demonstrací v podobě POC.

poc_1.jpg

Autor: Zdeněk Kopta, duben 2020