Je opravdu Nutanix4u?

O hyperkonvergované infrastruktuře slýcháme poslední dobou tak často, že se z tohoto sousloví stal „buzzword“. Ale o čem přesně hyperkonvergence je? A je vhodná pro každého zákazníka? Každý vendor klasické třívstvé infrastruktury má v dnešním IT světě řešení pro hyperkonvergenci a proč zrovna Vy byste měli mít hyperkonvergovanou infrastrukturu?

Dosud byla hyperkonvergence (dále HCI) využívána hlavně velkými hráči na trhu jako jsou např. Google či Facebook, kde jsou kladeny obrovské nároky na výkon, dostupnost a jednoduchou správu. Velkým hráčům zkrátka klasická třívrstvá infrastruktura přestala stačit. Jak výkonově, kapacitně, tak hlavně z důvodu omezené škálovatelnosti.

Jak vypadá klasická třívrstvá infrastruktura?

SAN 3-Tier

  • Prezentační vrstva – část, která je viditelná pro uživatele, zajišťuje vstup požadavků a je závislá na platformě (např. Windows aplikace)
  • Aplikační vrstva – prostřední vrstva modelu, zajišťující výpočty a operace mezi vstupně-výstupními požadavky a daty.
  • Datová vrstva – zajišťuje práci s daty a základní datově funkční operace

Představte si, že máte klasickou třívrstvou infrastrukturu (viz. výše). Řešení pořizujete s časovou (výkonovou a kapacitní) rezervou, aby Vám i v budoucnu - pokud porostete a zvýší se Vám zátěž, výkonově i kapacitně stačilo.
Ale co se stane v případě, kdy rostete rychleji, než jste předpokládali anebo naopak stagnujete a uvědomujete si, že prostředky, které jste vynaložili do řešení „co kdyby“ jste vynaložili zbytečně?

Ruku v ruce s třívrstvou architekturou jde také zálohování a případný HA (High-Availability) a DR (Disaster Recovery) scénář. O správě všech těchto řešení nemluvě.

Hyperkonvergovaná infrastruktura – HCI

Hyperkonvergovaná infrastruktura na to jde trochu jinak. Proč byste si nutně museli pořizovat vysokou výkonovou rezervu, aby Vám i za dalších 3-5 let stačila? HW je dnes poměrně bežná komodita. Lze ji pořídit defakto na každém rohu a držet v serverovně HW jen kvůli případu „co kdyby“ nedává smysl. Všichni víme jak rychle se nové věci vyvíjejí. Každý rok máme nové generace procesorů a nové technologie. Snižují se nároky na chlazení, spotřebu, místo... Proč bychom tedy měli držet HW, který bude evidentně za „pár let“ již zastaralý? Níže vidíme porovnání třívrstvé infrastruktury a HCI. Kde je rozdíl?

ntx1.png

HCI je jedno jediné řešení, které v sobě kombinuje výpočetní, úložné a síťové řešení. Jeho smyslem je poskytnout jedinou konsolidovanou jednotku nebo zařízení, které má všechny potřebné funkce včetně výpočtu, sítě a úložiště. Jedná se tedy o plnou náhradu tradičních mechanismů úložiště jako jsou SAN, NAS, apod.

Výhody HCI

Ať už jste malá, či velká společnost, která se rozrostla nebo plánuje růst a potřebuje podnikové úložiště nebo společnost s již stávajícím SAN, která uvažuje o přechodu do monolitického úložiště, HCI by mělo být ve Vašem hledáčku.

1) Eliminace SAN
2) Nižší předvídatelné náklady
3) Jasné TCO
4) Ochrana dat
5) Deduplikace
6) Optimalizace WAN
7) Self Healing
8) Hybridní režim

Nižší předvídatelné náklady

SAN jsou obvykle mnohem draží řešení než HCI, protože návratnost investic dosahujeme pouze tehdy, pokud maximaluzujeme úložnou kapacitu. Jak už jsme si řekli výše, to může nějakou dobu trvat anebo se této návratnosti nedosáhne nikdy. Nebo se ji dosáhne, až když je řešení mimo support.

Pokud budeme uvažovat v modelu, kdy se úložná kapacita maximalizuje, bude na čase koupit další SAN a opět zde uvažujeme v potencionální návratnosti investic, protože SAN musíme dimenzovat s rezervou. Navíc instalace a zprovoznění dalšího SAN je složitější, časově náročnější a nákladnější, než uvést do provozu další uzel (nod) HCI.

Díky HCI jste schopni plánovat náklady, protože víte, jak velkou kapacitu má každý uzel (nod). A jste schopni si nové nody dimenzovat dle Vašich vlastních potřeb a představ.

Příklad:

- VDI (VirtualDesktop) – pokud jeden nod podporuje 300 uživatelů, potřebujeme na 1500 zaměstnanců 5 nodů.  V případě, že dojde k navýšení zaměstnanců o 300, víme, že stačí přidat pouze 1 nod k naplnění této kapacity, nikoliv k výměně celého řešení.

Méně složité na správu

Konfigurace SAN sama o sobě přináší určitá úskalí, časovou náročnost, odbornost a ne všechny společnosti mají svého správce úložiště. Oproti tomu přidání dalšího uzlu HCI je snadné. V principu jde o pár kliků v konzoli/rozhraní.

ntx2.png

 

V případě problému...

...který se u třívrstvé infrastruktury může vyskytnout – ať už se jedná o problém se serverem či úložištěm potřebujeme více systémů k identifikaci problému. S HCI máte jeden systém, jednoho dodavatele, jednu podporu kam zavolat v případě, že máte problém.

Erasure coding je metoda ochrany dat, při které jsou data rozdělena na fragmenty, expandována a kódována pomoci redundantních datových kusů a ukládána přes sadu různých umístění nebo paměťových médií. Díky této funkci jsou disky v systému i samotné zařízení chráněny před selháním ukládáním více kopií nebo kontrolních součtů parity na různé disky v různých systémech. To umožňuje kterémukoli clusteru (seskupení alespoň 3 nodů) udržet jednu nebo více poruch zařízení bez ztráty dat.

Self healing

HCI má řadu kriticky důležitých a jedinečně-samoléčebných schopností, které se odlišují od tradičních platforem SAN/NAS. V případě HCI Nutanix se tyto schopnosti odlišují i od jiných HCI vendorů.

HCI je všeobecně schopna plně automaticky uzdravit nejen ztrátu SSD/HDD/NVMe a selhání nodů, ale také plně obnovit management bez potřeby zásahu obsluhy.

Neočekávaný peek?

Ať už provozujete tradiční VM nebo využíváte moderní kontejnerovou technologii, HCI (v našem případě Nutanix) automatizuje infrastrukturní operace přes veřejné a soukromé cloudy. Hybridní cloudová řešení sjednocují správu v cloudu s určitou úrovní interoperability dat mezi různými prostředími. Hybridní cloudová varianta je tedy dobrá pro vyvážení pracovního zatížení.

A je tedy opravdu Nutanix4u?

Napříč celým odvětvím hyperkonvergované infrastruktury registrujeme nekolik tradičních vendorů, které běžně známe a několik vendorů, o kterých jsme nemuseli nikdy slyšet. Proč tedy zrovna Nutanix?

Nutanix jako první, dříve ještě z pozice Google přišel s návrhem hyperkonvergované infrastruktury  a v komerční sféře byl vůbec první s HCI řešením na trhu. Dlouhou řadu let se drží jako leader nebo jako TOP 3 vendor pro HCI. Oproti ostatním vendorům nabízí poměrně velkou svobodu a nezahrnuje ve svých řešeních typický vendor lock-in. Je to typ platformy, který Vám dává volné ruce a nesvazuje Vás ani co se týče vendora HW (pouze musíte dodržet certifikaci), ani co se týče hypervizoru. Navíc Vám nabízí vlastní hypervizor Akropolis (AHV), který je obsažen v rámci licence.

Nakonec se pro představu můžeme podívat v galerii na známé ukazatele (Gartnerův magický kvadrant z roku 2018 a Net Promoter Score).

Hyperkonvergenci zdar!

Autor: Lukáš Březina, březen 2020

Galerie